Milieu & afval


Subsidiereglementen en -aanvragen

Je vindt een overzicht van alle reglementen en aanvragen via deze link.
Via bovenstaande link vind je info over:
– fotovoltaïsche cellen en zonneboiler
– groendak
– hemelwater infiltratie
– afkoppeling hemelwater van riolering
– herbruikbare luiers
– kleine landschapselementen & fauna en flora-ontwikkeling
– thuiscomposteren groen- en tuinafval
– verdelging wespennesten
– zwaluwkolonies
– kunstmatige inseminatie veedieren

– kapvergunning: aanvraag
– tegeltuintjes: reglement

Leven en wonen Milieu & afval Subsidiereglementen en aanvragen