Let op voor eikenprocessierupsen

Let op voor eikenprocessierupsen

De provincie brengt de verspreiding van de eikenprocessierupsen in kaart en coördineert de bestrijding in samenwerking met de gemeenten. Op het openbaar domein van Schelle wordt op getroffen (gekende) bomen een bordje gehangen met de waarschuwing ‘opgelet...
Gemeente lanceert bevraging bij 1400 inwoners

Gemeente lanceert bevraging bij 1400 inwoners

Het bestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025. Om dit plan vorm te geven trekt Schelle de kaart van burgerparticipatie en wordt ingezet op het betrekken van de inwoners bij de beleidskeuzes. We kozen daarbij voor een...
Mobiele camera tegen sluikstort en zwerfvuil

Mobiele camera tegen sluikstort en zwerfvuil

Het gemeentebestuur van Schelle schakelt mobiele camera’s in bij de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Wie gevat wordt, riskeert boetes tot 350 euro en het betalen van de opruimkosten. Zwerfvuil en sluikstort veroorzaken niet alleen ergernis, het opruimen ervan...
Bijsturing lichtenregeling A12

Bijsturing lichtenregeling A12

De gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Aartselaar gingen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de bijsturingen voor de lichtenregeling op de A12. De lichtenregeling zorgt voor een veiliger kruispunt maar ook voor lange files en wachttijden in...