Wonen & ruimtelijke ordening


Bouwmisdrijven: klachten en meldingen

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering betreffende de ruimtelijke ordening die strafbaar zijn.
Bijvoorbeeld het niet naleven van voorschriften met betrekking tot bouw- en verkavelingsvergunningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het handhavingsbeleid.

Voor klachten en meldingen rond bouwmisdrijven kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. De eigenlijke vaststellingen gebeuren door de politie en moeten bekrachtigd worden door de buitendiensten van het Agentschap Inspectie RWO.

Lees hier meer over bouwovertredingen (melding, verjaringstermijnen, herstelmaatregelen) en het handhavingsbeleid.

Info: ro@schelle.be – tel. 03 871 98 46

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Bouwmisdrijven