Wonen & ruimtelijke ordening


Kadaster

Bij de dienst ruimtelijke ordening kan je terecht voor de volgende inlichtingen:
– kadastraal inkomen van een pand
– jaar van het beëindigen van de bouwwerken
– jaar van de inschrijving
– oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
– inzage kadastrale plannen

Info: ro@schelle.be – tel. 03 87198 46

Voor alle andere informatie in verband met het kadaster en voor een uittreksel uit de kadastrale plannen en legger moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Antwerpen. Je kan deze gegevens tegen betaling krijgen.
Info: Kadaster Antwerpen, Italielei 4 bus 10, 2000 Antwerpen, tel. 0257/51390 (9 tot 12 uur ), meow.antenne.104@minfin.fed.be

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Kadaster