Wonen & ruimtelijke ordening


Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is de beleidsvisie van de gemeente op het vlak van ruimtelijke planning vastgelegd.

Via deze link kan je het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan lezen dat door de gemeenteraad van Schelle definitief werd vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2021.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan