Wonen & ruimtelijke ordening


Conformiteitsattest

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest
Het conformiteitsattest is een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet.
Het vermeldt ook de woningbezetting dit is het aantal personen die maximaal in de woning mogen wonen.

Hoe aanvragen
Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden voor elke huurwoning.
Je kan hiervoor terecht bij het gemeentelijk woonloket.

Bij de aanvraag kan je een aantal documenten toevoegen, indien deze documenten voorhanden zijn:
– recent keuringsattest van gas en elektriciteit
– brandweerattest
– schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal.

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. De verhuurder en de huurder worden steeds op de hoogte gebracht van het tijdstip van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan minimale normen van de Vlaamse wooncode. Er wordt gekeken naar de staat van de muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, ….
Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, worden er strafpunten gegeven.
Wanneer de woning minder dan 15 punten heeft, wordt het conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester.
Dit conformiteitsattest blijft 5 jaar geldig.

Info bij het woonloket: ro@schelle.be – tel. 03 871 98 46

Aanvraagformulier

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Conformiteitsattest