Wonen & ruimtelijke ordening


Woonloket

Het woonloket gidst je doorheen de doolhof van premies voor nieuwbouw of renovatie. Je krijgt er begeleiding of advies op maat.
Ook met vragen over woonkwaliteit, huren en verhuren, sociale woningen, leegstand, ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning kan je er terecht.

Telefoneer even voor je langs gaat, zodat er zeker iemand aanwezig is om je verder te helpen.
Info: ro@schelle.be – tel. 03 871 98 46

Bouw- en verbouwadvies
Heb je vragen bij je (ver)bouwplannen? Kan je woning energievriendelijker en duurzamer worden? Is je woning conform de nieuwe wetgevingen? Ga dan gratis langs bij de adviseur van Kamp C.

Premies
De Vlaamse en federale overheid bieden verschillende ondersteuningsmiddelen om een woning te verbeteren.
Een overzicht vind je op www.premiezoeker.be.

Energielening
In samenwerking met 29 gemeenten en het OCMW staat IGEAN in voor het verstrekken van de Vlaamse energielening. Dit maakt dat iedereen met een energielening energiebesparende werken aan zijn woning kan uitvoeren. Deze woning moet in één van de deelnemende gemeenten staan.
Info op de website van Igean.

Discriminatie op de huurmarkt
Elke verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Deze keuze mag niet gemaakt worden op basis van discriminerende kenmerken zoals geslacht, inkomen, leeftijd, geloof, taal, huidskleur, afkomst, …
Heb je een onprettige situatie meegemaakt? Heb jij een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? Neem contact op met het woonloket in je gemeente of meld het rechtstreeks bij Unia via deze link.

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Elke woning die in Vlaanderen wordt verhuurd, moet aan bepaalde kwaliteitsnormen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort voldoen. Wanneer de woning niet aan deze normen voldoet, kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Alle info kan u hier terugvinden. 

Het Pandschap: renovatie panden tot kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen
Het Pandschap is een sociale onderneming die op zoek gaat naar panden op de privémarkt die leegstaan of in slechte staat zijn. De panden worden dan gerenoveerd tot kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen voor de meest kwetsbare mensen. Het Pandschap breidt haar werking nu uit naar het Antwerpse, dankzij steun van de provincie Antwerpen. Info op https://pandschap.be/

Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019
Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen vallen onder de nieuwe regelgeving. In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Het woninghuurdecreet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Woonloket