Wonen & ruimtelijke ordening


Stedebouwkundig attest

Wil je zekerheid over de bouwmogelijkheden van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan kan je eerst een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dit stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt.

Het attest is 2 jaar geldig. Tenzij binnen die 2 jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.

Voor meer informatie over de meerwaarde en het afleveren van een stedenbouwkundig attest kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.
Hier krijg je meer info over het stedebouwkundig attest en kan je een aanvraagformulier downloaden.

Info: ro@schelle.be – tel. 03 871 98 46

Leven en wonen Wonen & ruimtelijke ordening Stedenbouwkundig attest