hoofding schelle

Openbare werken 

Deze dienst plant en coördineert alle gemeentelijke openbare werken.
Zij zorgen voor de aanbesteding van materialen, wegenwerken, voertuigen, machines enz.
Zij voeren ook het toezicht op de werken in aanbesteding uit.
U kan er terecht voor het melden van defecten of problemen i.v.m. wegen, voetpaden, rioleringen en openbare verlichting.

Algemeen telefoonnummer: 03 871 98 49
Kris Heirbaut: 03 870 36 03 Kris Heirbaut: 03 870 36 03
Gerda Andries: 03 871 98 20 Gerda Andries: 03 871 98 20
Rita Van Dijck: 03 871 98 48
Fax: 03 870 36 06
E-mail:  openbare.werken@schelle.be