Ecologische eetbare buurt-plek krijgt verder vorm: vrijwilligersgroep zoekt versterking

Zaterdag 12 februari kregen net geen 1500 streekeigen haagplanten hun plek rondom het toekomstige voedselbos aan de Tuinlei in Schelle. Dank aan iedereen die onder een stralende zon aan de slag ging!
 
Kriebelt het om ook mee te werken en te plannen? Perfect, want de vrijwilligerswerkgroep is nog op zoek naar versterking! Zowel denkers als doeners zijn welkom, niet enkel groene vingers maar ook organisatie- of communicatietalenten kunnen een handje toesteken.
 
Als je zin hebt om de groep te komen versterken, laat het dan snel weten aan milieu@schelle.be. Ook als je enkel op de werkmomenten op het terrein wil komen helpen kan je hen een seintje geven.
 
De organisatie van deze plantdag en het Voedsel+Dorpproject wordt gedragen en mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking tussen de vrijwilligers van de Voedsel+Dorp-werkgroep, van Natuurpunt, van Velt Zuid-Antwerpen en natuurlijk ook de gemeente Schelle en de provincie Antwerpen.
 

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Voedsel+Dorp: meer eetbaar groen … kies jij mee?
De gemeente Schelle zoekt een eetbare en ecologische invulling van een stuk grond (7000 m²) naast samentuin Aerdborg aan de Tuinlei. Lokale voedselproductie is een cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. De gemeente zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerde inwoners bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten, dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een “samen”-project wordt, dat openstaat voor iedere Schellenaar die wil meewerken en dat het een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.

Gevolgde traject
Vanaf het najaar van 2021 volgden een twintigtal deelnemers al workshops rond de invulling van het terrein. De eerste ideeën voor een gemeenschappelijk voedselbos liggen klaar.

De werkgroep koos tijdens de eerste sessie van het Voedsel+Dorpproject voor een gemeenschapstuin met vooral meerjarigen en een aantal weinig gekende éénjarigen om bezoekers te inspireren. Mensen samenbrengen op een toegankelijke plek waar je kan delen en leren van elkaar staat centraal. Daarnaast is het belangrijk om deze open ruimte te behouden en een blijvende ecologische, klimaatbestendige invulling te geven. Een plek waar de Schellenaar terecht kan voor rust en ontmoeting, maar ook om inspiratie op te doen voor klimaatvriendelijke en eetbare elementen in eigen tuin.

De tweede sessie vertrok vanuit een schets die Velt uittekende na verwerking van de eerste ideeën. Aan de voorgestelde zones voor het voedselbos en de inplanting van bepaalde onderdelen werden nog een aantal verbeteringen aangebracht. Als extra toevoeging kreeg de Maeyebeek meer ruimte aan twee zijden van het terrein. Zo kan er zich ook een grotere natuurlijke waterkant ontwikkelen. Het plan kan je hier bekijken.

Eerste plantmoment
In januari besprak de werkgroep de verdere praktische uitwerking van een eerste plantmoment. Natuurpunt neemt het voortouw om de aanplant van de houtkant rondom het terrein te coördineren. Zaterdag 12 februari werden de eerste 1500 struiken aangeplant.

Denkers en doeners gezocht
Om dit project tot een succes te maken, zijn zowel denkers als doeners nodig. Een hart voor ecologisch groen ten dienste van de buurt is een must, maar wat organisatie- of communicatietalent is voor de uitvoering even nuttig als ervaring met eetbaar groen. Dus welkom aan iedereen die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp en de aanleg van een mooi stukje eetbaar groen voor de Schellenaar! Aansluiten is steeds mogelijk.
Algemene info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Eetbaar groen … wadisda?
Denk dan aan een tuinstraat met gevelgroen en kruidenbakken, samentuin, voedselbos, boomgaard met kippen, educatieve eetbare tuin, … Kortom alles wat groen en eetbaar is en zo een plek in de gemeente een productieve invulling geeft ten voordele van de inwoners.

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Leven en wonen Milieu & afval Voedsel+Dorp