Ecologische eetbare buurt-plek krijgt verder vorm: bosplantactie op 3 december 2022
Zaterdag 3 december ben je welkom om heel wat streekeigen bomen een vaste plek te geven in het nieuwe voedselbos. Schrijf in om te helpen tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

Groene vingers zijn niet noodzakelijk want je krijgt een vakkundig woordje uitleg. Breng zeker handschoenen, laarzen en een spade mee als je die hebt. Je bereikt de voormalige maïsakker via de poort van de volkstuin. Daar meld je je aan bij het tentje.

Inschrijven plantactie: milieu@schelle.be – 03 871 98 52 (met vermelding voor- en/of namiddag)

De organisatie van deze plantdag en het Voedsel+Dorpproject wordt gedragen en mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking tussen de vrijwilligers van de Voedsel+Dorp-werkgroep, van Natuurpunt, van Velt Zuid-Antwerpen en natuurlijk ook de gemeente Schelle en de provincie Antwerpen.

Zin om mee vorm te geven aan voedselbos?
Perfect, want de vrijwilligerswerkgroep zoekt nog versterking!
Zowel denkers als doeners zijn welkom. Niet enkel groene vingers maar ook organisatie- of communicatietalenten kunnen een handje toesteken. Geef je gegevens door aan milieu@schelle.be en we houden je op de hoogte.

Gevolgde traject
Het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus kocht naast volkstuin Aerdborg aan de Tuinlei een terrein van 7000 m² voor het voedselbos aan. In samenwerking met Velt vzw en provincie Antwerpen komt hier een ecologische gemeenschapstuin. Dit participatief project wordt ondersteund met Europese middelen.

Lokale voedselproductie is een cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. De gemeente zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerde inwoners bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten, dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een “samen”-project wordt, dat openstaat voor iedere Schellenaar die wil meewerken en dat het een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.

Vanaf het najaar van 2021 volgden een twintigtal deelnemers al workshops rond de invulling van het terrein. De werkgroep koos tijdens de eerste sessie van het Voedsel+Dorpproject voor een gemeenschapstuin met vooral meerjarigen en een aantal weinig gekende éénjarigen om bezoekers te inspireren. Mensen samenbrengen op een toegankelijke plek waar je kan delen en leren van elkaar staat centraal. Daarnaast is het belangrijk om deze open ruimte te behouden en een blijvende ecologische, klimaatbestendige invulling te geven. Een plek waar de Schellenaar terecht kan voor rust en ontmoeting, maar ook om inspiratie op te doen voor klimaatvriendelijke en eetbare elementen in eigen tuin.

De tweede sessie vertrok vanuit een schets die Velt uittekende na verwerking van de eerste ideeën. Aan de voorgestelde zones voor het voedselbos en de inplanting van bepaalde onderdelen werden nog een aantal verbeteringen aangebracht. Als extra toevoeging kreeg de Maeyebeek meer ruimte aan twee zijden van het terrein. Zo kan er zich ook een grotere natuurlijke waterkant ontwikkelen. Het plan kan je hier bekijken.

In januari 2022 besprak de werkgroep de verdere praktische uitwerking van een eerste plantmoment. Natuurpunt neemt het voortouw om de aanplant van de houtkant rondom het terrein te coördineren. Zaterdag 12 februari 2022 werden de eerste 1500 struiken aangeplant. Op 3 december 2022 volgt een tweede plantmoment.

Eetbaar groen … wadisda?
Denk dan aan een tuinstraat met gevelgroen en kruidenbakken, samentuin, voedselbos, boomgaard met kippen, educatieve eetbare tuin, … Kortom alles wat groen en eetbaar is en zo een plek in de gemeente een productieve invulling geeft ten voordele van de inwoners.

 

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Leven en wonen Milieu & afval Voedsel+Dorp