Plant mee de haagkant rond het nieuwe Schelse voedselbos!

Zaterdag 12 en zondag 13 februari is het zover. Dan gaat de spade in de grond voor de eerste aanplant van het nieuwe voedselbos aan de Tuinlei. 1500 streekeigen planten wachten op helpende handen om hun vaste stek rondom het terrein te krijgen.

Iedereen is welkom om zijn steentje bij te dragen aan de aanplant van deze ecologische gemeenschapstuin. Je hoeft geen groene vingers te hebben, want Natuurpunt coördineert de plantactie en geeft je een vakkundig woordje uitleg! Geen mooiere manier om aan een klimaatvriendelijke én gezellige toekomst te bouwen dan samen met je vrienden of gezin een stukje haag van het Schelse voedselbos aan te planten.

Het terrein is meer dan 7000m² groot. Dus er is heel veel ruimte én gezonde buitenlucht om dit volledig coronaveilig te organiseren. We vragen om een mondmasker mee te brengen voor momenten waarop je geen afstand zou kunnen bewaren. Verder doe je best handschoenen en laarzen aan. Breng zeker een spade mee als je die hebt.

De voorziene plantmomenten zijn:
– Zaterdag 12 februari van 9-12 uur
– Zaterdag 12 februari van 13-16 uur
– Zondag 13 februari van 13-16 uur
Voor de praktische organisatie vragen we je om in te schrijven voor een tijdsblok.
Bij voorkeur door  online dit formulier in te vullen
of als dat niet lukt met een mailtje naar milieu@schelle.be.

Het terrein ligt naast de volkstuin Aerdborg aan de Tuinlei. Je bereikt de voormalige maïsakker via de poort van de volkstuin. Daar meld je aan bij het tentje.

Voedsel+Dorp: meer eetbaar groen … kies jij mee?
De gemeente Schelle zoekt een eetbare en ecologische invulling van een stuk grond (7000 m²) naast samentuin Aerdborg aan de Tuinlei. Lokale voedselproductie is een cruciaal onderdeel van duurzaam leven en daar wil Schelle samen met zijn burgers op inzetten. De gemeente zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerde inwoners bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten, dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een “samen”-project wordt, dat openstaat voor iedere Schellenaar die wil meewerken en dat het een ecologische en eetbare invulling geeft aan het terrein.

Gevolgde traject
Vanaf het najaar van 2021 volgden een twintigtal deelnemers al workshops rond de invulling van het terrein. De eerste ideeën voor een gemeenschappelijk voedselbos liggen klaar.

De werkgroep koos tijdens de eerste sessie van het Voedsel+Dorpproject voor een gemeenschapstuin met vooral meerjarigen en een aantal weinig gekende éénjarigen om bezoekers te inspireren. Mensen samenbrengen op een toegankelijke plek waar je kan delen en leren van elkaar staat centraal. Daarnaast is het belangrijk om deze open ruimte te behouden en een blijvende ecologische, klimaatbestendige invulling te geven. Een plek waar de Schellenaar terecht kan voor rust en ontmoeting, maar ook om inspiratie op te doen voor klimaatvriendelijke en eetbare elementen in eigen tuin.

De tweede sessie vertrok vanuit een schets die Velt uittekende na verwerking van de eerste ideeën. Aan de voorgestelde zones voor het voedselbos en de inplanting van bepaalde onderdelen werden nog een aantal verbeteringen aangebracht. Als extra toevoeging kreeg de Maeyebeek meer ruimte aan twee zijden van het terrein. Zo kan er zich ook een grotere natuurlijke waterkant ontwikkelen. Het plan kan je hier bekijken.

Eerste plantmoment
In januari besprak de werkgroep de verdere praktische uitwerking van een eerste plantmoment. Natuurpunt neemt het voortouw om de aanplant van de houtkant rondom het terrein te coördineren. Samen met vele inwoners willen we 1500 struiken aanplanten. Om het coronaproof te houden en zoveel mogelijk mensen, scholen en verenigingen de kans te geven hun steentje bij te dragen, spreiden we de aanplant over een hele week vanaf zaterdag 12 februari. (info zie bovenaan deze pagina)

Denkers en doeners gezocht
Om dit project tot een succes te maken, zijn zowel denkers als doeners nodig. Een hart voor ecologisch groen ten dienste van de buurt is een must, maar wat organisatie- of communicatietalent is voor de uitvoering even nuttig als ervaring met eetbaar groen. Dus welkom aan iedereen die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp en de aanleg van een mooi stukje eetbaar groen voor de Schellenaar! Aansluiten is steeds mogelijk.
Algemene info: milieu@schelle.be – tel. 03 871 98 52

Eetbaar groen … wadisda?
Denk dan aan een tuinstraat met gevelgroen en kruidenbakken, samentuin, voedselbos, boomgaard met kippen, educatieve eetbare tuin, … Kortom alles wat groen en eetbaar is en zo een plek in de gemeente een productieve invulling geeft ten voordele van de inwoners.

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Leven en wonen Milieu & afval Voedsel+Dorp